ARTISTS

Andre Aloshine
Carlo Baldessarri
Barbara Baroncini
Roberto Basile
Alvise Bittente
Piero Bortolotti
Cui Cheng
Elise Church
Luca Coser
Tian Fangfang
Sophie Franza
Yu Gao
Patrizia Giambi
Elena Hamerski
Zhan He
Zheng Jiang
Liao Jiaping
Zhang Jiuge
Joe Kupillas
Lucia Lazzarotto
Cui Legen
Chen Lei
Wang Liming
Yang Liu
Cinzia Lucantoni
Vanni Macchiagoneda
Daniela Manzolli
Giovanni Marino
Wu Mengshi
Dora Minai
Jean-Francois Paquay
Sergio Pausig
Fiore Penzo
Nicola Pozzi
Liu Qing
Zhu Rixin
Ernesto Romano
Agnese Tonelli

Marco Thiella
Liu Wei
Ruan Wei
Dan Welldon
Wang Ying
Tian Yuanyuan
Gao Zhenmei

  • Castello925 youtube